W poniedziałek 12 października w całej Polsce rozpoczyna się "Tydzień Mediacji" - akcja mająca na celu budowanie świadomości społecznej dotyczącej pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w szczególności w drodze mediacji. W ramach akcji udzielane będą bezpłatne porady dotyczące mediacji.

Dyżury pełnione są codziennie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy. 

Serdecznie zapraszam.