Problem z egzekwowaniem długów to dość powszechny przypadek w sprawach z zakresu windykacji. Są i tacy dłużnicy, którzy sprytnie ukrywają swój majątek. Uniemożliwia to często odzyskanie swoich należności przez wierzycieli. Jest jednak rozwiązanie tego problemu - skarga pauliańska.

 

Czego dotyczy skarga pauliańska?

Skarga pauliańska jest powództwem, które wierzyciel wytacza nie samemu wierzycielowi, ale osobie, która weszła w posiadanie jego majątku. Często dłużnicy pozbywają się majątku przed egzekucją, aby nie przyniosła ona zaspokojenia. Majątek jest wówczas usuwany w postaci: wyprzedawania, obciążania lub darowania. Wówczas wierzyciel za sprawą skargi pauliańskiej może zażądać, by sąd uznał czynność sprzedaży, obciążenia lub darowania za bezskuteczną.

 

Jakie są przesłanki skargi pauliańskiej?

Jednak, aby działania były uznane jako nieskuteczne, spełnione muszą być przesłanki:

  • Wierzycielowi przysługuje wierzytelność.
  • Majątek dłużnika nie wystarcza na spłatę długu.
  • Dłużnik wiedział, że pozbywając się majątku krzywdzi wierzyciela.
  • Osoba o otrzymanym majątku wiedziała lub mogła wiedzieć o intencjach.

Te przesłanki wierzyciel musi udowodnić przed sądem. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy to krewny lub partner biznesowy uzyskuje majątek od dłużnika, wówczas domniemana jest zła wola osoby trzeciej. Pozywany musi udowadniać, że cel czynności był inny niż pokrzywdzenie wierzyciela. W przypadku darowizny skarga będzie zasadna, nawet jeśli nabywca nie wiedział o intencjach.

 

Ochrona wierzytelności po wyzbyciu się majątku

Dłużnicy często pozbywają się majątku zanim w ogóle staną się nimi. Nie oznacza to jednak, że majątek jest bezpieczny. To właśnie skarga pauliańska pozwala ochronić wierzytelność po wyzbyciu się majątku. Jednak wtedy osobie trzeciej należy udowodnić złą wolę.

 

Skarga pauliańska - ile czasu musi minąć?

W celu zaskarżenia dłużnika, wierzyciel ma tylko 5 lat od wyzbycia się majątku. Nie ma także znaczenia wiadomość o usunięciu majątku, ani kiedy dług powstał.

 

Jakie są skutki skargi pauliańskiej?

W przypadku skutecznej skargi pauliańskiej wierzyciel uzyskuje prawo do zaspokojenia wierzytelności. Nawet jeśli nie jest to już własność dłużnika. 

  


Windykacja - prawnik w Bydgoszczy