Po wydaniu wyroku sądu okręgowego orzekającego o rozwodzie następuje także ustanie ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej. Do podziału majątku nie dochodzi jednak od razu i automatycznie. Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego, to mogą wystąpić do sądu o taki podział. Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Co podlega podziałowi majątku?

Jeżeli podczas zawarcia małżeństwa para nie zdecydowała się na rozdzielność majątkową, to między nimi powstała ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że do majątku wspólnego należą nabyte w trakcie małżeństwa:

  • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków,

  • wynagrodzenie za pracę,

  • środki zgromadzone na rachunkach otwartych lub w ramach pracowniczego funduszu emerytalnego,

  • nieruchomości oraz ruchomości nabyte z majątku wspólnego.

Podziałowi majątku nie podlega natomiast majątek osobisty, który nie został poczyniony z majątku wspólnego, ani uzyskany ze źródeł dochodu na rzecz majątku wspólnego. Są to środki majątkowe oraz przedmioty nabyte przed zawarciem małżeństwa, nabyte poprzez dziedziczenie, darowiznę lub zapis, bądź z tytułu odszkodowania czy zadośćuczynienia.

Sądowy podział majątku wspólnego

Jeśli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestii podziału wspólnego majątku, oboje mają prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o przeprowadzenie podziału (także w orzeczeniu o rozwodzie). 

Wniosek o sądowy podział majątku należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania sądzie rejonowym. 

Zazwyczaj sądowy podział majątku jest równy, jednak istnieje od tej zasady kilka wyjątków. W sytuacji, gdy jeden z małżonków narusza obowiązki rodzinne (nie zaspakaja potrzeb rodziny bądź mierzy się z nałogiem), drugi współmałżonek może wnioskować o nierówny podział majątku wspólnego.

Małżonkowie muszą dostarczyć dokumenty poświadczające skład majątku wspólnego, a także wskazać koszty poniesione w celu jego zbudowania, pomnażania lub utrzymania.

Warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w prawie rodzinnym. Jeżeli szukasz pomocy w sprawie o podział majątku, to Kancelaria Adwokacka Monika Maskalska-Kwajzer to miejsce, gdzie ją otrzymasz!