Rozwód to formalne i definitywne zakończenie małżeństwa, które może nastąpić jedynie po wydaniu wyroku sądu okręgowego. Rozważając decyzję o rozwodzie, warto uprzednio skonsultować się z adwokatem, który przygotuje indywidualną procedurę rozwodową, dopasowaną do klienta. Jakie są potrzebne dokumenty do rozwodu i gdzie należy złożyć pozew? Przedstawiamy krok po kroku, jak wziąć rozwód oraz odpowiadamy, dlaczego tak ważne jest, aby skorzystać z pomocy adwokata.

___________________________________________________________________________________________________________________

Rodzaje rozwodów

Sądy okręgowe w Polsce orzekają około 65 tys. rozwodów rocznie. Przyczyny rozwodów są bardzo różne, podobnie jak rodzajów rozwodów. Wyróżniamy rozwód:

  • z orzekaniem o winie/bez orzekania o winie,
  • z małoletnimi dziećmi/bez małoletnich dzieci,
  • z podziałem majątku/bez podziału majątku.

Rozwód krok po kroku

Zanim zdecydujemy się na tak ostateczny krok, warto jest najpierw porozmawiać z partnerem, bądź skorzystać ze specjalistycznej pomocy psychologa, mediatora czy udać się na terapię małżeńską. Problemy małżeńskie często wynikają z braku komunikacji między małżonkami. Należy zrobić wszystko, by mieć absolutną pewność, że rozwód będzie jedynym, dobrym rozwiązaniem.

Jeżeli jednak i to zawiodło, trzeba zorientować się, czy w ogóle możemy złożyć pozew rozwodowy. Pomiędzy małżonkami musi dojść do trwałego zerwania więzi uczuciowej, fizycznej, a także gospodarczej.

Zerwane więzi uczuciowe to takie, gdy nie kochamy już partnera, staje się dla nas obcy. 

Brak więzi fizycznej oznacza brak jakichkolwiek kontaktów seksualnych.

Natomiast zerwanie więzi gospodarczej następuje wtedy, gdy mieszkamy osobno, bądź razem, lecz nie spędzamy z partnerem czasu i nie dzielimy się obowiązkami domowymi.

Krok I – skorzystaj z pomocy adwokata

Zanim wniesiesz pozew o rozwód, udaj się po poradę prawną do kancelarii adwokackiej. Należy mieć na uwadze, iż nie ma uniwersalnego wzoru pozwu rozwodowego, a procedura rozwodowa może przebiegać u każdego zupełnie inaczej. Poza tym fachowe sporządzenie pozwu eliminuje ryzyko powstania braków formalnych i wydłużenia procesu o kilka miesięcy. 

Krok II – złóż pozew we właściwym sądzie okręgowym

Możesz to zrobić samodzielnie bądź za pośrednictwem adwokata. Do pozwu (sporządzonego w dwóch egzemplarzach) należy dołączyć oryginał aktu zawarcia małżeństwa oraz odpisy aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeśli takowe są. Opłata sądowa od pozwu wynosi 600 złotych.

Krok III – złożenie odpowiedzi na pozew małżonka 

Pozwany małżonek ma dwa tygodnie na złożenie pisemnej odpowiedzi na pozew, w którym może zgodzić się lub nie wyrazić zgody na rozwód.

Krok IV – wyznaczenie terminu rozprawy i rozprawa rozwodowa

Zwykle data rozprawy jest ustalana po upływie czasu na złożenie odpowiedzi na pozew. Jeżeli małżeństwo jest zgodne co do jego zakończenia, to postępowanie może zostać zamknięte już na pierwszej rozprawie. W przypadku orzekania o winie sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe i wyznaczy terminy kolejnych rozpraw.  

Krok V – wyrok sądu

Po przeprowadzonych rozprawach oraz postępowaniu dowodowym sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa, wydając wyrok. Jeżeli strony nie wniosą o uzasadnienie wyroku, ani o późniejszą apelację, wyrok staje się prawomocny.