Jak pokazują statystyki z roku na rok spada liczba zawieranych małżeństw, natomiast rośnie liczba rozwodów. Rozwód jest całkowitym rozpadem związku małżeńskiego, z którego nie ma już odwrotu. Podejmując decyzję o rozstaniu warto przemyśleć, czy jest to jedyna, słuszna droga. Innym rozwiązaniem może się okazać wystąpienie do sądu z wnioskiem o separację.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Separacja a rozwód – różnice

Rozwód i separacja to sposoby zakończenia małżeństwa, jednak są między nimi kluczowe różnice. Rozwód ostatecznie kończy związek małżeński, natomiast separacja jest umową między małżonkami, wedle której małżeństwo prowadzi oddzielne życie, jednak bez rozwiązania formalnego małżeństwa. Para pozostaje prawnie małżeństwem, dlatego nie może w czasie trwania separacji zawierać ponownego związku małżeńskiego.

W przypadku separacji małżonkowie mogą ustalić, jak będą sprawować opiekę nad swoimi dziećmi oraz zasady ich utrzymania. Natomiast po orzeknięciu rozwodu to sąd może wydać decyzję w sprawie opieki nad dziećmi i ustalić wysokość alimentów.

Separacja często jest krokiem do ewentualnego rozwodu, jednak małżonkowie mają możliwość powrotu do wspólnego życia po zakończeniu separacji.

Kiedy sąd orzeknie rozwód, a kiedy separację?

Aby mogło dojść do separacji należy najpierw wykazać, że w małżeństwie doszło do całkowitego rozpadu więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej. Rozpad ten nie musi być jednak trwały, jak w przypadku rozwodu.

Sąd może nie orzec separacji w przypadku, gdyby na jej skutek mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci lub jeden z małżonków, który ciężko choruje, a proces separacji byłby dla niego zbyt dotkliwy.

Potrzebujesz porady prawnej? Kancelaria Adwokacka Moniki Maskalskiej-Kwajzer zajmuje się prowadzeniem spraw o separację zarówno na zgodny wniosek małżonków, jak i w przypadku żądania separacji tylko jednego z nich.