W swojej praktyce adwokackiej nierzadko spotykam się z sytuacjami, kiedy Klientowi potrzebna jest doraźna pomoc w postaci udzielenia mu porady prawnej w nurtującej go kwestii natury prawnej. Porada ta może przybrać formę indywidualnej konsultacji prawnej lub pomocy w napisaniu pisma procesowego takiego jak pozew, lub wniosek. W ramach tych ostatnich moja pomoc polega na udzieleniu Klientowi informacji, jak wygląda tok postępowania przed sądem, jakie dokumenty należy przygotować i z jakich rozwiązań prawnych skorzystać. Wyniki działań przedstawiane są ustnie lub na życzenie Klienta — pisemnie, z przytoczeniem podstawy prawnej i z poszanowaniem zasad etyki adwokackiej. Jako adwokata obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, co gwarantuje poufność udzielonych mi informacji podczas prowadzenia sprawy.

Porady prawne mogą być udzielane w ramach doraźnej pomocy prawnej lub w toku sprawy. Niezależnie od jej etapu zapewniam Państwu indywidualne podejście do sprawy oraz świadczenie usług na jak najwyższym poziomie.