ROZWODZISZ SIĘ?
CZEKA CIĘ PROCES SĄDOWY?
OBAWIASZ SIĘ O DZIECI I SWÓJ MAJĄTEK?


 Skorzystaj z pomocy prawnika i wejdź w nowy etap swojego życia bez nerwów i zbędnego stresu. Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną opartą na wieloletnim doświadczeniu adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer, jej wiedzy i wielości zakończonych sukcesem spraw w następujących obaszarach:

1. Rozwody:

 • sporządzenie pozwu rozwodowego (z uwzględnieniem konieczności sporządzenia opinii prawnej);
 • prowadzenie sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie lub sprawy o rozwód bez orzeczenia o winie (za tzw. porozumieniem stron);
 • skompletowanie dokumentacji niezbędnej w trakcie postępowania rozwodowego,
 • reprezentacja Klienta na całym etapie postępowania sądowego.

2. Separacje

 • prowadzenie spraw o separację zarówno na zgodny wniosek małżonków, jak i w przypadku żądania separacji tylko jednego z małżonków.

3. Alimenty

 • tematyka alimentów na rzecz dziecka małoletniego lub pełnoletniego;
 • postępowanie alimentacyjne na rzecz współmałżonka;
 • postępowanie alimentacyjne na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny oraz innych uprawnionych.

4. Kontakt z dzieckiem

 • ograniczenia kontaktów z dzieckiem;
 • całkowitego zakazu utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

5. Władza rodzicielska

 • pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej.

6.  Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa7.  Opieka i kuratela8. Podział majątku współmałżonków

 • przedstawienia różnych sposobów podziału majątku;
 • nadzorowania wzajemnego rozliczenia współmałżonków.

9.   Rozdzielność majątkową


10. Rozliczenia tzw. "konkubinatu"


We wszystkich powyższych sprawach rodzinnych mogą Państwo także liczyć na kompleksowe doradztwo.