Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer służy pomocą i wsparciem przede wszystkim w ramach toczących się procesów sądowych, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych, windykacji należności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Pomoc ta udzielana jest zarówno w drodze indywidualnych porad prawnych, jak i reprezentowania Klienta na całym etapie postępowania sądowego od momentu wniesienia pozwu aż do wydania wyroku i skierowania sprawy do Komornika celem przymusowej egzekucji należności.

Kancelaria adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer specjalizuje się m.in. w sprawach:

  • o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami,
  • o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • o dział spadku,
  • sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych.


W ramach spraw cywilnych Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Niezależnie od tego, czy oczekują Państwo tylko jednorazowej porady prawnej, czy kompleksowego poprowadzenia sprawy, gwarantuję najwyższą jakość świadczonych przeze mnie usług opartych na przepisach prawa i zasadach etyki adwokackiej.