Po reformie procedury cywilnej mającej miejsce w 2012 roku proces cywilny uległ znacznemu sformalizowaniu polegącemu na wprowadzeniu regulacji, które do tej pory obowiązywały w procesach gospodarczych. Mianowicie ograniczeniu uległa możliwość wprowadzenia do procesu nowych dowodów, które nie były zawnioskowane w piśmie  inicjującym postępowanie. Oznacza to w praktyce, że decydując się na wszczęcie postępowania sądowego musimy  zgłosić wszystkie znane nam okoliczności już w pozwie, pod rygorem utraty prawa możliwości ich powoływania na  dalszym etapie procesu. Zmiany te powodują, że obecnie proces cywilny jest bardziej skomplikowany niż miało to  miejsce do tej pory.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer służy pomocą i wsparciem przede wszystkim w ramach toczących się procesów sądowych, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych, windykacji należności i dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Pomoc ta udzielana jest zarówno w drodze indywidualnych porad prawnych, jak i reprezentowania Klienta na całym etapie postępowania sądowego od momentu wniesienia pozwu aż do wydania wyroku i skierowania sprawy do Komornika celem przymusowej egzekucji należności. 

Kancelaria adwokat Moniki Maskalskiej-Kwajzer specjalizuje się m.in.w  sprawach:

1. o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami

2. o zniesienie współwłasności nieruchomości

3. o dział spadku

4. sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych

5. sporów między przedsiębiorcami 

6. postępowań windykacyjnych i antywindykacyjnych.


W ramach spraw cywilnych Kancelaria specjalizuje się również w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Niezależnie od tego, czy oczekują Państwo tylko jednorazowej porady prawnej czy kompleksowego poprowadzenia sprawy, gwarantuję najwyższą jakość świadczonych przeze mnie usług opartych na przepisach prawa i zasadach etyki adwokackiej.