Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię Adwokacką z Bydgoszczy obejmuje wszystkie sprawy rodzinne bezpośrednio związane z treścią Ustawy z dn. 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 Klienci Kancelarii mogą liczyć na wsparcie obejmujące:

1. Rozwody

 • W ramach prowadzonych spraw rozwodowych adwokat podejmuje się następujących działań:
 • sporządzenia pozwu rozwodowego (z uwzględnieniem konieczności sporządzenia opinii prawnej);
 • prowadzenia spraw o rozwód z orzeczeniem o winie lub spraw o rozwód bez orzeczenia o winie (za tzw. "porozumieniem stron");
 • skompletowania dokumentacji niezbędnej w trakcie postępowania rozwodowego;
 • reprezentacji Klienta na całym etapie postępowania sądowego.


2. Separacje

W obszarze prowadzonych spraw pełnomocnik podejmie się:

 • prowadzenia spraw o separację zarówno na zgodny wniosek małżonków, jak i w przypadku żądania separacji tylko jednego z małżonków.


3. Alimenty


Zarówno porady prawne, jak i reprezentacja adwokacka to czynności prawne obejmujące:

 • tematykę alimentów na rzecz dziecka małoletniego lub pełnoletniego;
 • postępowania alimentacyjne na rzecz współmałżonka;
 • postępowania alimentacyjne na rzecz zaspokojenia potrzeb rodziny oraz innych uprawnionych.


4. Kontakt z dzieckiem

Regulacje dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem (po oraz w trakcie rozwodu) dotyczą wsparcia adwokata w obszarze:

 • ograniczenia kontaktów z dzieckiem;
 • całkowitego zakazu utrzymywania kontaktu z dzieckiem.


5. Władzę rodzicielską


Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, prowadzone przez adwokat Monikę Maskalską najczęściej dotyczą:

 

 • pozbawienia władzy rodzicielskiej;
 • przywrócenia władzy rodzicielskiej;
 • ograniczenia władzy rodzicielskiej.


6.  Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

 

Wszystkie sprawy związane z koniecznością ustalenia pochodzenia dziecka (ustalenie bądź zaprzeczenie jego pochodzenia).

7.  Opiekę i kuratelę


Sprawy te związane są z koniecznością ustanowienia opieki bądź kurateli osobom niepełnoletnim lub też ubezwłasnowolnionym.

8. Podział majątku współmałżonków


W ramach regulacji w tym zakresie adwokat podejmie się:

 

 • przedstawienia różnych sposobów podziału majątku;
 • nadzorowania wzajemnego rozliczenia współmałżonków.


9. Rozdzielność majątkową

 

Prowadzenie spraw dotyczących rozdzielności majątkowej - zarówno współmałżonków, jak również konkubentów.

10. Rozliczenia tzw. "konkubinatu"


Czynności adwokata dotyczą m.in.:

 • sporządzenia umów spółki cywilnej lub wprowadzenia współwłasności w częściach ułamkowych – w celu uregulowania spraw majątkowych osób żyjących w konkubinacie.


We wszystkich powyższych sprawach rodzinnych mogą Państwo także liczyć na kompleksowe doradztwo.